2015-12-16

Integracja Firebird z Office 365, SharePoint, OneDrive, Exchange, Dynamics

Użytkownicy Firebird mogą być zainteresowani integracją z niektórymi usługami Microsoft. W »tym artykule« zostały opisane mechanizmy, które pozwalają skonfigurować taką integrację bez potrzeby pisania programów.

Zrozumieć blokady

Jeżeli różne procesy w tym samym czasie chcą modyfikować te same dane, to serwer SQL musi w jakiś sposób synchronizować te żądania. Mechanizmem wykorzystywanym przez serwery SQL jest blokowanie danych. Różne serwery różnie realizują to zadanie. W witrynie fundacji IBPhoenix został opublikowany »artykuł« opisujący, w jaki sposób serwer Firebird blokuje dane.

Edytowalne widoki

Serwer Firebird pozwala między innymi definiować edytowalne widoki. W witrynie fundacji IBPhoenix opublikowany został »artykuł« opisujący ten mechanizm.

Zrozumieć transakcje Firebird

Dla każdego administratora lub programisty, korzystającego z baz danych Firebird, bardzo ważne jest dobre rozumienie transakcji. W »artykule« opublikowanym w portalu fundacji IBPhoenix opisany został mechanizm transakcji serwera Firebird.

Tworzenie PDF z danymi z bazy danych

Vasudev Ram w swoim blogu opublikował »artykuł«, w którym opisuje, jak można użyć jego autorski zestaw narzędzi oraz sterownik Firebird dla Python do tworzenia plików PDF na podstawie danych z bazy danych Firebird.

Zrozumieć optymalizator Firebird

Każdy serwer SQL ma zaimplementowany między innymi proces optymalizacji instrukcji SQL. Proces ten przekształca instrukcje w taki sposób, aby uzyskać wyniki w optymalny sposób.

W portalu fundacji IBPhoenix został opublikowany »artykuł« opisujący działanie optymalizatora SQL zaimplementowanego w serwerze Firebird. Wszyscy, którzy administratorzy i programiści, używający tej bazy danych, powinni zapoznać się z tym opisem.

12 najczęściej popełnianych błędów

Artykuł 12 Common Mistakes while Backing Up Databases, opublikowany przez firmę IBSurgeon, początkowo był przeznaczony dla administratorów baz danych Firebird. Okazuje się jednak, że większość błędów wymienionych w artykule popełniają również administratorzy innych baz danych.

2015-12-05

Poprawianie wydajności Firebird

Firma IBSurgeon udostępniła obszerną prezentację, w której zajmuje się analizą wydajności Firebird oraz sposobami zwiększenia tej wydajności.

Wybór optymalnego sprzętu dla Firebird

Firma IBSurgeon, znana w środowisku użytkowników Firebird, postanowiła odpowiedzieć na stosunkowo często zadawane pytanie: jaki sprzęt użyć, aby uzyskać optymalną wydajność Firebird. Obszerny artykuł na ten temat dostępny jest »tutaj«.

Tłumaczenie Firebird Web Admin

Powstał projekt wspólnego przygotowania wersji językowych dla Firebird Web Admin — napisanego w PHP interfejsu do administrowania bazami danych Firebird.

2015-11-28

FirebirdWebAdmin 3.2

FirebirdWebAdmin to interfejs do zarządzania bazami danych Firebird, napisany w PHP. W tej wersji Dumitru Condrea zaimplementował wiele usprawnień interfejsu użytkownika.

Firebird w Raspberry Pi

Jednym z modeli komputerów z serii Raspberry jest Raspberry Pi Zero. Ten model kosztuje zaledwie 5 USD.

Na tym tanim maleństwie między innymi można zainstalować system operacyjny Debian, a w nim — Firebird.

Baza danych na dysku w pamięci RAM

Niektórzy użytkownicy, mający do dyspozycji dużo pamięci RAM i niewielkie bazy danych, chcieliby umieścić bazę danych w pamięci RAM (RAM-disk). W takim przypadku warto zapoznać się z artykułem „Database on a RAM-disk, shadows and NBackup”. Autorem jest Pavel Císař.

dbExpress dla Firebird wer. 4.1.51

Dostępna jest nowa wersja tego sterownika. Zaimplementowano w niej wsparcie dla Firebird 2.5.5. Ze sterownika można korzystać w Delphi od wersji 2007 do 10 (Seatle).

Sterownik jest darmowy.

Firebird 2.5.5

Dostępna jest aktualizacja serwera Firebird 2.5 — Firebird 2.5.5. Ta wersja zawiera poprawki kilku błędów oraz kilka usprawnień. Pełna lista zmian dostępna jest w dokumencie Release Notes.

Standardowo, podobnie jak każda poprzednia wersja serwera, również ta wersja jest dostępna dla systemów operacyjnych Windows, Linux oraz MacOS-X. Dla każdego z tych systemów operacyjnych dostępne jest wydanie 32. i 64-bitowe.

Aktualnie ta wersja Firebird jest również dostępna dla następujących systemów operacyjnych:
 • RHEL, CentOS 6/7, Fedora 22, Mageia 6 (tutaj)
 • Debian (tutaj)
 • ubuntu 15.10, 14.4, 12.4 (tutaj)

dbMigration.NET 2.2

http://fishcodelib.com/DBMigration.htm
dbMigration.NET to prosty, intuicyjny w obsłudze program do migracji i synchronizacji różnych baz danych. Program wspiera różne bazy danych: Firebird (od wersji 1.5 do 3.0), PostgreSQL, SQL Server, SQL Azure, LocalDB, MySQL, Oracle, IBM DB2, Informix, HP Vectra, NuoDB, Teradata, Sybease ASE, SQLite, SQLCe, Access, dBase, FoxPro, Excel oraz inne bazy danych dostępne przez ODBC lub OLEDB.

Wśród nowości tej wersji program są:
 • automatyczne tworzenie indeksów
 • zapisywanie zmian
 • możliwość ignorowania błędów
 • usprawnione automatyczne parowanie kolumn
 • oraz inne usprawnienia.

2015-11-16

Firebird 3.0 Release Candidate 1

Serwer Firebird 3 w wersji Release Candidate 1 jest dostępny »tutaj«.

Jeżeli chcesz zainstalować Firebird 3 jako dodatkową instancję Firebird oraz zachować swoją dotychczasową instancję Firebird, to postępuj zgodnie ze wskazówkami z poniższego filmu.


Jaybird 2.2.9

Ta wersja sterownika Firebird dla Java jest dostępna »tutaj« oraz »tutaj«.

Lista zmian, w stosunku do poprzednich wersji sterownika, jest dostępna »tutaj«.

dbMigration.NET 1.9

dbMigration .NET to prosty i intuicyjny program do migracji lub synchronizacji. Pozwala na łatwe przenoszenie struktury bazy danych lub danych z bazy danych między różnymi bazami danych, bez konieczności wykonywania komplikowanych czynności.

Program wspiera następujące bazy danych: Firebird, PostgreSQL, SQL Server, SQL Azure, LocalDB, MySQL, Oracle, IBM DB2, Informix, HP Vectra, NuoDB, Teradata, Sybase ASE, SQLite, SQLCe, Access, dBase, FoxPro, Except oraz wiele baz danych, do których dostęp jest możliwy przez ODBC, OLEDB lub ADO.NET.

FBConverter 1.0.3

Konwersja bazy danych z danej wersji Firebird do nowszej wersji Firebird może niekiedy sprawiać problemy. Jeszcze większe problemy może sprawić próba konwersji do starszej wersji Firebird.

Program FBConverter potrafi konwertować bazę danych Firebird z dowolnej wersji do dowolnej wersji.

2015-09-15

IBReplicator 4.2.5

Dostępna jest nowa wersja programu do replikacji baz danych InterBase, Firebird i Oracle. W tej wersji programu poprawiono kilka błędów. Lista poprawek jest dostępna »tutaj«.

dbExpress 4.7 dla Firebird

Dostępna jest nowa wersja sterowników Devart dbExpress. Wśród nich jest sterownik dla InterBase i Firebird. Jedną z nowości jest wsparcie dla Embarcadero RAD Studio 10 Seattle.

Obecnie zostało usunięte ograniczenie do 6. kolumn w wersji próbnej (trial) w edycji dla Win64. Obecnie jest to pełnowartościowa edycja Professional.

Dodane zostało również wiele nowych cech. 

ADO.NET 4.8

Ta wersja sterownika zawiera głównie korekty wydajności. Zostało również poprawione kilka błędów.

Warto zwrócić szczególną uwagę na DNET-625 i DNET-626, ponieważ mogą wpłynąć na działanie programów w nieoczekiwany sposób.

2015-08-24

dbMigration.NET

dbMigration.NET to prosty, łatwy w obsłudze program do migracji pomiędzy różnymi bazami danych. Przy jego pomocy można łatwo przenosić strukturę bazy danych oraz dane pomiędzy różnymi bazami danych. Wspierane bazy danych to oprócz Firebird również PostgreSQL, SQL Server, SQL Azure, LocalDB, MySQL, Oracle, IBM DB2, Informix, HP Vectra, NuoDB, Teradata, Sybase ASE, SQLite, SQLCe, Access, dBase, FoxPro i inne.

Najważniejsze cechy programu:
Wszystkie funkcje są dostępne przenośnym programie (pojedynczy plik EXE). Program dostępny jest za darmo.

CodeIgniter 3.0.1

CodeIgniter to framework PHP charakteryzujący się małymi narzutami. W tej wersji poprawiono błędy oraz zaimplementowano kilka drobnych usprawnień.

Firebird 3.0 Beta 2 w Debian i ubuntu

Pakiet Firebird 3 Beta 2 został przesłany do repozytorium Debian experimental. Można więc zainstalować go w systemie operacyjnym ubuntu 14.04 TLS lub w nowszej wersji 15.04 (Vivid) z repozytorium ppa firebird3.0.

Więcej o Firebird 3.0 Beta 2 można przeczytać »tutaj«.

PyFirebirdSQL 0.9.10, 11 i 12

Ostatnio zostały wydane trzy kolejne wersje sterownika Firebird dla Python.

 1. w wersji 0.9.10 poprawiony został błąd występujący wyłącznie w wersji sterownika dla Windows.
 2. w wersji 0.9.11 poprawiony został inny błąd (ponownie).
 3. w wersji 0.9.12 udostępnione zostało uwierzytelnianie Srp oraz wyłączony protokół wire protocol dla Firebird 3

2015-07-24

ADO.NET 4.7 i DDEX 3.0.2

W sterowniku ADO.NET 4.7 dla Firebird poprawiona została stabilność działania. Znacznie poprawiona została pula połączeń. Sterownik można pobrać z NuGet:

lub z witryny projektu. Więcej informacji jest »tutaj«.

Ta wersja sterownika DDEX dla Firebird zawiera wsparcie dla Visual Studio 2015. Program instalujący został zaktualizowany. Zaktualizowano również pliki *.reg — gdyby ktoś chciał zainstalować go samodzielnie.

Sterownik można pobrać z witryny FirebirdSQL.org.

2015-07-22

Firebird 3 beta 2

Druga wersja beta serwera Firebird 3.0 jest dostępna do testowania. Udostępnia aktualnie rozwijane funkcje i usprawnienia. Autorzy serwera proszą o zgłaszanie błędów »tutaj«.

Wersje beta nie są przeznaczone do zastosowań produkcyjnych ani zastosowań wymagających stabilnego systemu. Są przeznaczone dla tych użytkowników, którzy chcą pomóc w znajdywaniu problemów, pozwalając na szybsze uzyskanie stabilnej finalnej wersji serwera.

Przed zainstalowaniem należy zapoznać się z dokumentem Release Notes.

ADO.NET 4.6.4

W tej wersji sterownika nie zaimplementowano wielkich zmian, ale kilka użytecznych zmian. Zmiany dotyczą klasy FbBatchExecution, aby obsługiwała więcej poleceń.

Sterownik można pobrać z NuGet FirebirdSql.Data.FirebirdClient oraz EntityFramework.Firebird lub z www.firebirdsql.org.

2015-06-24

CopyCat Developer 3.8.1

CopyCat Developer to zestaw komponentów dla Delphi i C++ Builder, pozwalających zbudować własny mechanizm replikacji baz danych Firebird, InterBase, MS SQL Server, MySQL, NexusDB, SQLite, PostgreSQL lub Oracle. Między innymi można zaimplementować replikację między różnymi bazami danych.

W tej wersji sterownika zaimplementowane zostały między innymi następujące usprawnienia:
 • nowy mechanizm obsługi błędów
 • dodane nowe opcje do komponentów
 • poprawione błędy
Pełna informacja o tym wydaniu dostępna jest »tutaj«,

node-firebird 0.6.5, 0.6.6

Ta wersja sterownika Firebird dla JavaScript zawiera korektę tego błędu (wer. 0.6.5) oraz tego błędu (wer. 0.6.6).

Jaybird 2.2.8

Ta wersja sterownika JDBC dla Firebird ma zaimplementowane kilka usprawnień oraz poprawione kilka błędów. Pełna lista dostępna jest w dokumencie Release Notes dla tej wersji sterownika.

FDB 1.4.8

Ta wersja sterownika Firebird dla języka Python zawiera jedynie korektę błędu.

2015-05-18

DBD Firebird 1.20

Sterownik Firebird dla Perl w wersji 1.20 ma zaimplementowanych kilka drobnych zmian:
 • poprawione ładowanie DBD::Firebird::TypeInfo z strict/warnings
 • dodane wskazówki instalacyjne dla systemów operacyjnych Fedora, RHEL, CentOS i pochodnych

2015-04-27

Firebird w Debian i Ubuntu

Po dwóch latach rozwoju został udostępniony system operacyjny Debian w wersji 8 (nazwa kodowa „Jessie”. Będzie on wspierany przez pięć lat. W tej wersji systemu standardowo dostępny jest Firebird 2.5.3.

Firebird 2.5.4 jest dostępny w następnej, niestabilnej wersji systemu Debian.

Dostępna jest również system operacyjny Ubuntu 15.04. W tym systemie dostępny jest Firebird 2.5.3.

2015-04-18

ADO.NET 4.6.2

Ta wersja sterownika ma zaimplementowane kilka niewielkich, użytecznych zmian. Większość z nich skupia się na usprawnieniu klas FbScript oraz FbBatchExecution.

Szczegóły można przejrzeć »tutaj«.

Sterownik można pobrać z NuGet FirebirdSql.Data.FirebirdClient oraz EntityFramework.Firebird, a także z firebirdsql.org.

2015-04-12

CopyCat Developer 3.08

CopyCat Developer to zestaw komponentów pozwalających programistom łatwo implementować replikację różnych baz danych. Jest do zestaw niewizualnych komponentów dla Embarcadero Delphi oraz C++ Builder od wersji 5 do XE6. Wśród wspieranych baz danych są Firebird (wszystkie wersje), InterBase (od wersji 6.0 wzwyż), Microsoft SQL Server, MySQL, Oracle, PostgreSQL, SQLite i NexusDB.

W tej wersji zostało usprawnione śledzenie zmian w polach oraz zarządzanie konfliktami. Ponadto zostało dodane wsparcie dla FreePascal/Lazarus. Nowe właściwości pozwalają na wiele optymalizację procesu replikacji.

Oczywiście zostało również poprawione kilka błędów poprzedniej wersji. Szczegóły można znaleźć »tutaj«.

ActiveRecord 1.0.1

Ta wersja sterownika dla Ruby implementuje niewielkie usprawnienie.

2015-04-10

FDB 1.4.5

Ta wersja sterownika Firebird dla Python zawiera korekty dostrzeżonych błędów poprzedniej wersji. Między innymi naprawiony został problem z pamięcią i blokadą zasobów, powodowany przez Python GC, spowodowany odwołaniami cyklicznymi.

Uwaga! Niektórzy użytkownicy sygnalizują problemy tej wersji sterownika w Django.

FBDataGuard 3.3

FBDataGiard to narzędzie do monitorowania, kopiowania i zapobiegania uszkodzeniu danych. Ta wersja programu oferuje nowe funkcje. Poprawione zostało również kilka błędów.

Program obecnie między innymi inteligentnie sugeruje zmiany, jakie należałoby wprowadzić do konfiguracji Firebird, aby usunąć napotkane problemy.

Firebird 2.5.4

Trwają prace nad Firebird 3.0. W międzyczasie wydana została zaktualizowana wersja Firebird 2.5.4. W tej wersji zaimplementowane zostały dwa usprawnienia:
 • od tej wersji możliwa jest weryfikacja tabeli i indeksu, gdy baza danych jest online
 • wewnętrzne obiekty BLOB są teraz wcześniej zwalniane, co powoduje wcześniejszym zwalnianiem pamięci i miejsca na dysku
Jednocześnie poprawione zostały błędy poprzedniej wersji. Lista poprawionych błędów jest »tutaj«.

2015-03-24

Dokumentacja przewijalnych kursorów

Dmitry Yemanov dodał dokumentację nowej możliwości Firebird: przewijalnych kursorów. Są one dostępne w PSQL, DSQL z dodatkowym wsparciem API.

Przewijalne kursory pozwalają na poruszanie się po otwartym kursorze w dowolnym kierunku zamiast sekwencyjnego pobierania kolejnych rekordów.

Droga Firebird do rozproszonych baz danych

James Starkey opublikował mapę drogową metamorfozy Firebird do wysokowydajnej, rozproszonej, w pełni nadmiarowej bazy danych.

DBD Firebird 1.19

O zmianach zaimplementowanych w tej wersji sterownika Firebird dla języka Perl, można przeczytać na stronie historii sterownika.
 • Poprawione $VERSION w Firebird.pm
 • Poprawiona literówka w ISC_PASSWORD
 • Możliwość ponownego wykonania/pobrania danych spreparowanych instrukcji
 • Zaimplementowane $dbh->{Name}
 • Użycie strict i ostrzeżeń we wszystkich modułach
 • Dodany test dopisywania/pobierania liczb rzeczywistych
 • Przepełnienie buforu w dbimp.c
 • Zastąpienie wszystkich sprinf przez snprintf
 • i wiele innych.


PyFirebirdsql 0.9.7

Ta wersja sterownika Firebird dla języka Python zawiera poprawki protokołu sieciowego serwera Firebird 3. W tej wersji:

 • poprawiono wskaźnik null dla Firebird 3
 • dodana zależność od PyCrypto dla Firebird 3