2015-01-23

Sterownik ADO.NET 4.6.1 dla Firebird

Ta wersja sterownika zawiera drobne, ale użyteczne zmiany. Wśród ciekawych nowości jest wsparcie dla odtwarzania baz danych (FBRestore lub FBStreamingRestore) w trybie tylko do odczytu. Również wsparcie dla Mono zostało usprawnione.

Pełna lista zmian jest dostępna »tutaj«.

Sterownik można pobrać z NuGet FirebirdSql.Data.FirebirdClient oraz EntityFramework.Firebird, a także z witryny Firebird.sql.

Database Workbench 5.0.8

Ta wersja programu zawiera poprawki błędów zgłoszonych przez użytkowników.

Szczegółowa lista zmian jest dostępna »tutaj«.

CopyCat Developer 3.7.1

CopyCat Developer to zestaw komponentów dla Delphi, zawierających silnik replikacji dla Firebird, InterBase, MySQL, MS SQL, Oracle, PostgreSQL, SQLite oraz NexusDB.

W tej wersji zaimplementowane zostały następujące cechy:
  • wsparcie dla Delphi XE7
  • znaczne usprawnienie zarządzania pamięcią i wydajnością
  • usunięty wyciek pamięci, powodujący problemy w przypadku długotrwałych cykli


2015-01-19

Rozwój Firebird 2.1 zakończony

Zgodnie z zasadami rozwoju Firebird, serwer Firebird 2.1 nie będzie więcej rozwijany. Dla tej wersji serwera nie będą wydawane żadne nowe poprawki.

Ostatnim oficjalnym wydaniem Firebird z serii 2.1 jest udostępniony w grudniu 2014 roku Firebird 2.1.7.

Od teraz ta wersja Firebird będzie dostępna w sekcji „Discontinued Versions” (wersje nierozwijane).

2015-01-11

ADO.NET 4.6 dla Firebird

W tej wersji sterownika ADO.NET zostało zaimplementowane kilka nowych funkcji, kilka funkcji zostało usprawnionych. Przy okazji zostało też poprawione kilka błędów.

Pełna lista zmian w stosunku do poprzedniej wersji, zaimplementowanych w ADO.NET 4.6 jest »tutaj«.