2015-01-23

Sterownik ADO.NET 4.6.1 dla Firebird

Ta wersja sterownika zawiera drobne, ale użyteczne zmiany. Wśród ciekawych nowości jest wsparcie dla odtwarzania baz danych (FBRestore lub FBStreamingRestore) w trybie tylko do odczytu. Również wsparcie dla Mono zostało usprawnione.

Pełna lista zmian jest dostępna »tutaj«.

Sterownik można pobrać z NuGet FirebirdSql.Data.FirebirdClient oraz EntityFramework.Firebird, a także z witryny Firebird.sql.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz