2015-03-24

Dokumentacja przewijalnych kursorów

Dmitry Yemanov dodał dokumentację nowej możliwości Firebird: przewijalnych kursorów. Są one dostępne w PSQL, DSQL z dodatkowym wsparciem API.

Przewijalne kursory pozwalają na poruszanie się po otwartym kursorze w dowolnym kierunku zamiast sekwencyjnego pobierania kolejnych rekordów.

Droga Firebird do rozproszonych baz danych

James Starkey opublikował mapę drogową metamorfozy Firebird do wysokowydajnej, rozproszonej, w pełni nadmiarowej bazy danych.

DBD Firebird 1.19

O zmianach zaimplementowanych w tej wersji sterownika Firebird dla języka Perl, można przeczytać na stronie historii sterownika.
 • Poprawione $VERSION w Firebird.pm
 • Poprawiona literówka w ISC_PASSWORD
 • Możliwość ponownego wykonania/pobrania danych spreparowanych instrukcji
 • Zaimplementowane $dbh->{Name}
 • Użycie strict i ostrzeżeń we wszystkich modułach
 • Dodany test dopisywania/pobierania liczb rzeczywistych
 • Przepełnienie buforu w dbimp.c
 • Zastąpienie wszystkich sprinf przez snprintf
 • i wiele innych.


PyFirebirdsql 0.9.7

Ta wersja sterownika Firebird dla języka Python zawiera poprawki protokołu sieciowego serwera Firebird 3. W tej wersji:

 • poprawiono wskaźnik null dla Firebird 3
 • dodana zależność od PyCrypto dla Firebird 3


2015-03-18

IBExpert 2015.03.14

Program IBExpert jest jednym z najbardziej zaawansowanych programów do zarządzania bazami danych Firebird i InterBase. W tej wersji zostały zaimplementowane następujące nowości.
 • Metadata extract — kilka nowych możliwości.
 • Table data comparer — porównuje pola BLOB używają funkcji HASH.
 • Create SUID procedures — zawiera obecnie wsparcie dla procedury odświeżania; zwraca pojedynczy rekord na podstawie wartości klucza głównego (SUID oznacza Select, Update, Insert i Delete).
 • IBEBlock — nowe funkcje.
 • Firebird 3.0 — rozszerzone wsparcie dla tej wersji serwera.

Firebird 3.0 dla Android

Dostępna jest testowa wersja Firebird 3 dla systemu operacyjnego Android. Dostępne są narzędzia umożliwiające dostęp do bazy danych w trybie wbudowanym (embedded).

Warto zauważyć, że wersję wbudowaną (embedded) można również wykorzystać jako bibliotekę klienta Firebird umożliwiającą dostęp do zdalnych serwerów Firebird.

Ta wersja powinna być „wbudowana” w aplikację. Nie jest instalowana oddzielnie. Można z niej korzystać poprzez znane API ISC. Udostępnia również nowe API OO.

Autor tego wydania serwera Firebird, Alex Peshkov, potrzebuje pomocy do testowania tego kodu, raportujących wszelkie problemy.

Jeżeli chcesz zobaczyć oficjalne wydanie Firebird dla Android, musisz zacząć go testować i przesłać autorowi swoje doświadczenia.

Node.js 0.6

Ta wersja sterownika naprawia krytyczny problem dotyczący transakcji.