2015-03-24

DBD Firebird 1.19

O zmianach zaimplementowanych w tej wersji sterownika Firebird dla języka Perl, można przeczytać na stronie historii sterownika.
  • Poprawione $VERSION w Firebird.pm
  • Poprawiona literówka w ISC_PASSWORD
  • Możliwość ponownego wykonania/pobrania danych spreparowanych instrukcji
  • Zaimplementowane $dbh->{Name}
  • Użycie strict i ostrzeżeń we wszystkich modułach
  • Dodany test dopisywania/pobierania liczb rzeczywistych
  • Przepełnienie buforu w dbimp.c
  • Zastąpienie wszystkich sprinf przez snprintf
  • i wiele innych.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz