2015-03-24

Droga Firebird do rozproszonych baz danych

James Starkey opublikował mapę drogową metamorfozy Firebird do wysokowydajnej, rozproszonej, w pełni nadmiarowej bazy danych.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz