2015-03-18

Firebird 3.0 dla Android

Dostępna jest testowa wersja Firebird 3 dla systemu operacyjnego Android. Dostępne są narzędzia umożliwiające dostęp do bazy danych w trybie wbudowanym (embedded).

Warto zauważyć, że wersję wbudowaną (embedded) można również wykorzystać jako bibliotekę klienta Firebird umożliwiającą dostęp do zdalnych serwerów Firebird.

Ta wersja powinna być „wbudowana” w aplikację. Nie jest instalowana oddzielnie. Można z niej korzystać poprzez znane API ISC. Udostępnia również nowe API OO.

Autor tego wydania serwera Firebird, Alex Peshkov, potrzebuje pomocy do testowania tego kodu, raportujących wszelkie problemy.

Jeżeli chcesz zobaczyć oficjalne wydanie Firebird dla Android, musisz zacząć go testować i przesłać autorowi swoje doświadczenia.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz