2015-03-24

PyFirebirdsql 0.9.7

Ta wersja sterownika Firebird dla języka Python zawiera poprawki protokołu sieciowego serwera Firebird 3. W tej wersji:

  • poprawiono wskaźnik null dla Firebird 3
  • dodana zależność od PyCrypto dla Firebird 3


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz