2015-04-10

Firebird 2.5.4

Trwają prace nad Firebird 3.0. W międzyczasie wydana została zaktualizowana wersja Firebird 2.5.4. W tej wersji zaimplementowane zostały dwa usprawnienia:
  • od tej wersji możliwa jest weryfikacja tabeli i indeksu, gdy baza danych jest online
  • wewnętrzne obiekty BLOB są teraz wcześniej zwalniane, co powoduje wcześniejszym zwalnianiem pamięci i miejsca na dysku
Jednocześnie poprawione zostały błędy poprzedniej wersji. Lista poprawionych błędów jest »tutaj«.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz