2015-08-08

firebirdsql 0.9.9

Ta wersja sterownika Firebird dla Python zawiera korektę błędu. Może być używana w Python od wersji 2.6 (włącznie z 3.x).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz