2015-11-16

dbMigration.NET 1.9

dbMigration .NET to prosty i intuicyjny program do migracji lub synchronizacji. Pozwala na łatwe przenoszenie struktury bazy danych lub danych z bazy danych między różnymi bazami danych, bez konieczności wykonywania komplikowanych czynności.

Program wspiera następujące bazy danych: Firebird, PostgreSQL, SQL Server, SQL Azure, LocalDB, MySQL, Oracle, IBM DB2, Informix, HP Vectra, NuoDB, Teradata, Sybase ASE, SQLite, SQLCe, Access, dBase, FoxPro, Except oraz wiele baz danych, do których dostęp jest możliwy przez ODBC, OLEDB lub ADO.NET.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz