2015-11-28

Firebird 2.5.5

Dostępna jest aktualizacja serwera Firebird 2.5 — Firebird 2.5.5. Ta wersja zawiera poprawki kilku błędów oraz kilka usprawnień. Pełna lista zmian dostępna jest w dokumencie Release Notes.

Standardowo, podobnie jak każda poprzednia wersja serwera, również ta wersja jest dostępna dla systemów operacyjnych Windows, Linux oraz MacOS-X. Dla każdego z tych systemów operacyjnych dostępne jest wydanie 32. i 64-bitowe.

Aktualnie ta wersja Firebird jest również dostępna dla następujących systemów operacyjnych:
  • RHEL, CentOS 6/7, Fedora 22, Mageia 6 (tutaj)
  • Debian (tutaj)
  • ubuntu 15.10, 14.4, 12.4 (tutaj)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz