2015-12-16

Integracja Firebird z Office 365, SharePoint, OneDrive, Exchange, Dynamics

Użytkownicy Firebird mogą być zainteresowani integracją z niektórymi usługami Microsoft. W »tym artykule« zostały opisane mechanizmy, które pozwalają skonfigurować taką integrację bez potrzeby pisania programów.

Zrozumieć blokady

Jeżeli różne procesy w tym samym czasie chcą modyfikować te same dane, to serwer SQL musi w jakiś sposób synchronizować te żądania. Mechanizmem wykorzystywanym przez serwery SQL jest blokowanie danych. Różne serwery różnie realizują to zadanie. W witrynie fundacji IBPhoenix został opublikowany »artykuł« opisujący, w jaki sposób serwer Firebird blokuje dane.

Edytowalne widoki

Serwer Firebird pozwala między innymi definiować edytowalne widoki. W witrynie fundacji IBPhoenix opublikowany został »artykuł« opisujący ten mechanizm.

Zrozumieć transakcje Firebird

Dla każdego administratora lub programisty, korzystającego z baz danych Firebird, bardzo ważne jest dobre rozumienie transakcji. W »artykule« opublikowanym w portalu fundacji IBPhoenix opisany został mechanizm transakcji serwera Firebird.

Tworzenie PDF z danymi z bazy danych

Vasudev Ram w swoim blogu opublikował »artykuł«, w którym opisuje, jak można użyć jego autorski zestaw narzędzi oraz sterownik Firebird dla Python do tworzenia plików PDF na podstawie danych z bazy danych Firebird.

Zrozumieć optymalizator Firebird

Każdy serwer SQL ma zaimplementowany między innymi proces optymalizacji instrukcji SQL. Proces ten przekształca instrukcje w taki sposób, aby uzyskać wyniki w optymalny sposób.

W portalu fundacji IBPhoenix został opublikowany »artykuł« opisujący działanie optymalizatora SQL zaimplementowanego w serwerze Firebird. Wszyscy, którzy administratorzy i programiści, używający tej bazy danych, powinni zapoznać się z tym opisem.

12 najczęściej popełnianych błędów

Artykuł 12 Common Mistakes while Backing Up Databases, opublikowany przez firmę IBSurgeon, początkowo był przeznaczony dla administratorów baz danych Firebird. Okazuje się jednak, że większość błędów wymienionych w artykule popełniają również administratorzy innych baz danych.

2015-12-05

Poprawianie wydajności Firebird

Firma IBSurgeon udostępniła obszerną prezentację, w której zajmuje się analizą wydajności Firebird oraz sposobami zwiększenia tej wydajności.

Wybór optymalnego sprzętu dla Firebird

Firma IBSurgeon, znana w środowisku użytkowników Firebird, postanowiła odpowiedzieć na stosunkowo często zadawane pytanie: jaki sprzęt użyć, aby uzyskać optymalną wydajność Firebird. Obszerny artykuł na ten temat dostępny jest »tutaj«.

Tłumaczenie Firebird Web Admin

Powstał projekt wspólnego przygotowania wersji językowych dla Firebird Web Admin — napisanego w PHP interfejsu do administrowania bazami danych Firebird.