2016-02-28

Firebird Database Converter

Firebird Database Converter to nowy produkt oferowany przez SQL Maestro Group, pozwalający w kilku prostych krokach na migrację dowolnej bazy danych do Firebird  Najważniejsze cechy produktu to:
  • kopiowanie tabel, indeksów i kluczy obcych
  • natywne wsparcie dla MySQL, PostgreSQL, SQL Server, Oracle, Firebird i SQLite
  • wsparcie dla wszelkich źródeł danych dostępnych przez ODBC/OLE DB
  • pakietowe ładowanie danych
  • elastyczne i konfigurowalne mapowanie typów danych
  • inteligentne sprawdzanie integralności bazy danych
Więcej informacji jest »tutaj«.

Python fdb 1.5.1

W tej wersji sterownika Firebird dla Python są następujące nowości:

  • Nowe parametry funkcji connect() — no_gc, no_db_triggers oraz no_linger
  • Wsparcie dla with w klasie Connection.