2016-02-14

ADO.NET 4.10

W tej wersji sterownika zostały zaimplementowane przede wszystkim różne usprawnienia. Lista zmian jest »tutaj«.

Sterownik można pobrać z NuGet:


lub z witryny serwera Firebird.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz