2016-03-03

Firebird 3.0 Release Candidate 2

Długo oczekiwana wersja 3.0 serwera Firebird staje się dostępna. Wprawdzie wersja finalna nie jest jeszcze dostępna, ale niecierpliwi już mogą testować możliwości tej wersji serwera. Dzisiaj udostępniony została do publicznych testów Firebird 4.0 Release Candidate 2. Standardowo serwer jest dostępny dla systemów operacyjnych Windows, Linux. Dodatkowo dostępna jest również edycja dla systemów operacyjnych CentOS 7 oraz RHEL 7.

Przed zainstalowaniem nowej wersji Firebird warto zapoznać się z uwagami zebranymi w dokumencie Release Notes.

Najważniejsze cechy Firebird 3 to:
  • przeprojektowana architektura, włącznie z nowym podsystem identyfikacji użytkowników oraz nowym podsystemem konfigurowania
  • skalowalny silnik bazy danych, wielowątkowy, ze współdzielonymi stronami pamięci podręcznej
  • rozszerzona wewnętrzna struktura baz danych, wspierająca 64-bitowe identyfikatory transakcji oraz nowe tabele systemowe i tabele monitorujące
  • procedury składowane oraz funkcje i wyzwalacze mogą być pisane w takich językach jak Java, C++, itd.
  • przerobiony optymalizator oraz nowe metody dostępu do danych
  • rozszerzone bezpieczeństwo
  • różne rozszerzenia SQL
  • i wiele innych